ΤΥΠΟΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ - GALDANA C-14
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΧΙΛ) :  Φ200 - Υ 1003

ΣΤΕΡΕΩΣΗ :  ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ