ΤΥΠΟΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ - VILLA OLΙMPICA V-101
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΧΙΛ) :  Φ 400 - Υ 1000

ΣΤΕΡΕΩΣΗ :  ΠΑΚΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ