ΤΥΠΟΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ - BEU C-3100
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΧΙΛ) :  Π (ΚΟΡΥΦΗΣ) 171 - Π (ΒΑΣΗΣ) 332 - Υ 1300

ΣΤΕΡΕΩΣΗ :  ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ