126Α : ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΩΝΩΝ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

174Α : ΚΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΧΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

175Α : ΚΛΙΠ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

194Α: ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ, ΟΡΙΟΘΕΤΕΣ, ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΛΠ), ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ