127Α : 3 ΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΗ

123Α : 3 ΜΕΤΡΑ ΜΑΥΡΗ/ΚΙΤΡΙΝΗ

ΥΛΙΚΟ : PPC