ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : (χιλ Υ Χ Μ): 410 Χ 350

ΥΛΙΚΟ : PPC