ΤΥΠΟΣ: ΑΣΦΑΤΕΛ
ΧΡΗΣΗ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΣΑΚΟΣ Ή ΔΟΧΕΙΟ 25 ΚΙΛΩΝ