ΤΥΠΟΣ: ETR 5111 - 5112- 5115- 5116 -5121-5122 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ, ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΑ , ΠΑΡΑ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΧΡΗΣΗ, ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΗΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ , ΜΗ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : ETR 5111 :  50 ΧΙΛΧ10 ΜΕΤ/ΡΟΛΟ- ETR 5112: 100 ΧΙΛ Χ 10 ΜΕΤ/ΡΟΛΟ- ETR 5115:  50 ΧΙΛ/10 ΜΕΤ/ΡΟΛΟ -ETR  5116: 100 ΧΙΛ Χ 10 ΜΕΤ/ΡΟΛΟ  -ΕΤR 5121:  50 ΧΙΛ/10 ΜΕΤ/ΡΟΛΟ -

ETR 5122: 100 ΧΙΛ Χ 10 ΜΕΤ/ΡΟΛΟ